Tlaková kanalizace a kanalizační přípojky

Tlaková kanalizace a kanalizační přípojky

Provádíme výstavbu tlakových kanalizací a tlakových kanalizačních přípojek. Zhotovujeme kompletní stavbu tzn. zemní práce (výkopové i protlakové) s konečnou úpravou povrchů, montáž tlakové kanalizace a tlakových kanalizačních přípojek včetně čerpacích šachet s příslušenstvím (čerpadlo, řídící jednotka, snímače hladiny, sestava armatur, elektroinstalce), svářecí práce, tlakovou zkoušku, geodetické zaměření stavby…


Dokumenty potřebné k výstavbě kanalizační přípojky:

  • Projektová dokumentace
  • Smlouva o připojení s provozovatelem kanalizačního řádu
  • Platné stavební povolení popř. územní souhlas, nebo příslušné povolení s nabytím právní moci