Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Jsme technickým partnerem RWE – Kotlíkové dotace.

Kotlíkové dotace jsou určeny k výměně starých kotlů na tuhá paliva, přičemž finanční příspěvek dosahuje až 85% z ceny realizace. Dotace pokrývá nejen nový tepelný zdroj, ale také náklady na jeho instalaci včetně souvisejících stavebních prací, rozvod domovního plynovodu a plynové instalace, novou otopnou soustavu či finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy.

Společně s RWE pro vás zajistíme:

 • Kompletaci dokumentů nutných pro podání žádosti včetně vyjádření Energetického auditora
 • Podání žádosti o dotaci na krajském úřadě
 • Připojení k distribuční soustavě zemního plynu
 • Instalaci mikroenergetického opatření, které je podmínkou pro získání dotace u budov s energetickou náročností horší než „C“
 • Montáž nového kondenzačního plynového kotle, otopné soustavy a rozvodu plynu (v rámci projektu)
 • Pokud budete mít zájem, RWE s vámi podepíše zvýhodněnou smlouvu na odběr zemního plynu (u tarifní sazby Optimal + 3x cashback 2000Kč do faktury)
 • Možnost financování formou překlenovacího úvěru s RPSN 5,9% (s možností kdykoliv bezplatně splatit část, nebo celý úvěr)

Na dotaci mají nárok:

 • Fyzické osoby
 • Majitelé, nebo spolumajité rodinných domů s vytápěním na pevná paliva

Dotace je poskytnuta na:

 • Zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci
 • Rozvod domovního plynovodu od hlavního uzávěru plynu až po kotel
 • Novou otopnou soustavu, nebo na rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace
 • Úpravy spalinových cest (např. vyvložkování komínu)
 • Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (podle doporučení energetického auditora)
 • Služby energetického auditora
 • Projektovou dokumentaci a na doklady o provedených tlakových zkouškách a revizích