Plynovody

Plynovody

Stavíme veřejné a průmyslové plynovody, jak středotlaké (STL), tak nízkotlaké (NTL) z polyethylenu i z oceli do provozního tlaku 0,4Mpa včetně přípojek. Zajistíme kompletní stavbu plynovodu (popř. přeložku plynovodu)  tzn. zemní práce s konečnou úpravou povrchů, montáže a svářecí práce na polyethylenových i ocelových potrubí se všemi prvky plynových zařízení, montáže domečků (popř. niky) pro hlavní uzávěry plynu (HUP) a pro plynové armatury, tlakovou zkoušku, revizi, propoj na stávající plynovod, odvzdušnění a vpuštění plynu, geodetické zaměření stavby, kompletaci dokumentů a předání provozovateli.

Jsme technickým partnerem RWE

Vlastníme certifikaci od společnosti GAS s.r.o.