Spádová kanalizace a kanalizační přípojky

Spádová kanalizace a kanalizační přípojky

Provádíme výstavbu spádových kanalizací a kanalizačních přípojek. Zhotovujeme kompletní stavbu tzn. zemní práce (výkopové i protlakové) s konečnou úpravou povrchů, montáže kanalizace a kanalizačních přípojek včetně armatur a šachet, tlakovou zkoušku, geodetické zaměření…


Dokumenty potřebné k výstavbě kanalizační přípojky:

  • Projektová dokumentace
  • Smlouva o připojení s provozovatelem kanalizačního řádu
  • Platné stavební povolení popř. územní souhlas, nebo příslušné povolení s nabytím právní moci