Voda

Voda

Provádíme výstavbu vodovodů, vodovodních přípojek a vnitřních rozvodů vody. Realizujeme kompletní stavbu tzn. zemní práce (výkopové i protlakové) s konečnou úpravou povrchů, montáže vodovodního potrubí a armatur, svářečské práce, tlakové zkoušky, geodetické zaměření stavby…


Dokumenty potřebné k výstavbě vodovodní přípojky:

  • Projektová dokumentace
  • Smlouva o připojení s provozovatelem vodovodu
  • Platné stavební povolení popř. územní souhlas, nebo příslušné povolení s nabytím právní moci